Samadhi, de Paramahansa Yogananda.

Samadhi, poema en el que Paramahansa Yogananda describe este estado de la conciencia.

Samadhi, de Paramahansa Yogananda. Leer más »